تبلیغات
شبکه ی لیان - مطالب ابر گناه شناسی

شبکه ی لیان

اعتقادی، فرهنگی، مذهبی، دشمن شناسی و سایبری

در احادیث توصیه شده است که زنان ، بدون حضور مرد محرم ، با نامحرم خلوت نکنند .


خلوت کردن با نامحرم مایه فساد قلب و روان انسان

رسول خدا (صلى الله علیه و آله) ، چهار چیز را مایه فساد قلب و روان انسان مى داند که یکى از آنها خلوت با زنان نامَحرم است . دلیل آن نیز وسوسه شدن دل و تمایل انسان به جنس مخالف است .[1]

ادامه مطلب