تبلیغات
شبکه ی لیان - مطالب ابر خانه

شبکه ی لیان

اعتقادی، فرهنگی، مذهبی، دشمن شناسی و سایبری

خودتان قضاوت کنید:

منتظر نظرات شما هستیم.


چشمانت را ببند ای شهید
تا نبینی بد حجابی شد شدید

حمله کردند به خانه مان با ماهواره
تقریبا هر کسی تو خونش یکی داره

اگر دزد نیاید از در و دیوار خانه
ساکن شده دشمن بر پشت بام خانه
منبع: حریم آسمان
شعر از: م. حسینی