قبر ژنرال انگلیسی به شکل ابلیسک در داخل فضای گل خانه ی شهرداری ساخته شده و به سبک مصری است. ابلیسک که در وسط باغچه قرار گرفته، قاعده ای مربع شکل دارد که وسط چهار ضلع آن به طرف داخل فرورفته است. ارتفاع آن از سطح زمین حدود 126 سانتی متر است. در ضلع جنوبی ابلیسک چسبیده به قاعده ی آن، کتیبه ای با خط و ستاره ی داوود مشاهده می شود. قبر ژنرال را می توان یکی از نشانه های شکست و فناپذیری بیگانگان استعمارگر دانست.

بوشهر - قبر زنرال انگلیسی www.mcbushehr.mihanblog.com
این قبر مدفن یک ژنرال انگلیسی در بندر بوشهر واقع در محله سنگی است که  یکی از فرماندهان ارتش انگلستان است که در لشکرکشی بریتانیا به جنوب ایران، در واقعه هرات در سال ۱۸۵۶ میلادی به‌دست نیروهای ایرانی کشته شد. محوطه این مقبره تا سال ۱۳۹۰ هجری خورشیدی به‌صورت باغی از درختان محلی بود و در سال یاد شده توسط شهرداری بندر بوشهر تبدیل به پارک گردید مدفن ۳۵ تن از سربازان انگلیسی است که در آن جنگ کشته شدند. نام این ژنرال انگلیسی به درستی روشن نیست و بر سر آن میان گزارش‌نویسان اختلاف است.

بوشهر - قبر زنرال انگلیسی www.mcbushehr.mihanblog.com

این سازه در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۸۵ با شماره ی ثبت ۱۸۶۴۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

با توجه به تصویر زیر می توان محل و موقعیت قبر ژنرال را در شهر بوشهر پیدا کرد.

منابع: 

کتاب جغرافیای استان بوشهر

فرهنگ‌نامه بوشهر، دکتر سید جعفر حمیدی، ص ۴۷۷ ذیل مدخل «قبر جنرال»

کتاب بوشهر قدیم در آیینه تصویر، بنیاد ایران‌شناسی شعبه بوشهرشناسی، ص ۷۸ توضیحات تصویر قبر جنرال