چند عکس از مراسم دیشب در مسجد توحید بوشهر(در حال به روز رسانی):

شماره 1

شماره 2

شماره 3

شماره 4

شماره 5

شماره 6شماره 7

شماره 8